Περιγραφή προγράμματος πρόληψης

“Thoughts lead on to purposes; purposes go forth in action; actions form habits; habits decide character; and character fixes our destiny.” 

Tryon Edwards

Πρότυπο πρόγραμμα πρόληψης, αντιμετώπισης (και υπό συνθήκες ακόμη και υποστροφής!) καρδιακών νόσων

Α. Παράγοντες κινδύνου και νόσοι που επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής.

 1. Αρτηριακή υπέρταση
 2. Δυσλιπιδαιμία / υπερχοληστερολαιμία (και φυσικά και οι οικογενείς μορφές)
 3. Παχυσαρκία
 4. Αντίσταση στην ινσουλίνη / μεταβολικό σύνδρομο
 5. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
 6. Στεφανιαία Νόσος
  • Σταθερή στηθάγχη
  • Οξέα στεφανιαία επεισόδια (ασταθής στηθάγχη και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου)
 7. Καρδιακή ανεπάρκεια
 8. Αρρυθμίες (ως αποτέλεσμα των παραπάνω ή/και δυσαυτονομιών)

Β. Βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής που προάγει την Καρδιαγγειακή υγεία, και συνολικά την υγεία και μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τους συχνότερους παράγοντες κινδύνου και τις καρδιακές νόσους

 1. διατροφή
 2. κάπνισμα
 3. άσκηση
 4. σωματικό βάρος
 5. ύπνος (ποιότητα/ποσότητα)
 6. άγχος/stress/ικανοποίηση από την ζωή

Τα παραπάνω έχουν μελετηθεί εκτενώς για το πώς επηρεάζουν την καρδιαγγειακή μας υγεία τόσο σε επιδημιολογικές μελέτες (μελέτες παρακολούθησης) όσο και σε μελέτες παρέμβασης. Αυτό που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό είναι το πόσο εντυπωσιακά μεγάλα μπορεί να είναι τα ευνοϊκά αποτελέσματα των παραπάνω αλλαγών. Πράγματι έχει φανεί ότι μία δραματική βελτίωση των παραπάνω παραγόντων μπορεί να προλάβει την πλειονότητα των περιστατικών στεφανιαίας νόσου (πρωτογενής πρόληψη) και στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη αναπτυχθεί να μειώσει δραματικά την πρόοδό της (μείωση >80%). Αυτό όμως που είναι πιο εντυπωσιακό είναι το ότι υπάρχουν καλής ποιότητας μελέτες παρέμβασης που έχουν δείξει ότι η αθηροσκληρωτική πλάκα μπορεί ακόμη και να υποστραφεί μετά την υιοθέτηση ενός πραγματικά υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό είναι κάτι που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο αδύνατο για την φυσική ιστορία της αθηροσκλήρυνσης και είναι ό,τι πιο ενδυναμωτικό (empowering) τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο κυρίως για τους ίδιους τους ασθενείς που ξαφνικά φαίνεται ότι μέσω των επιλογών τους μπορούν να επηρεάσουν την υγεία τους πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε μέχρι πρόσφατα.

Γ. Ενοποιητικό χαρακτηριστικό για την προάσπιση/προαγωγή της υγείας

Ακριβώς επειδή μιλάμε για τρόπο ζωής αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί παρά οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν να αποτελούν επιλογή προσωπική, ελεύθερη, ανεξάρτητη, και ιδανικά θετική (δηλ. για να επιτύχει κάτι αντί του να αποφύγει κάτι) σε σχέση με το πότε, το πόσο πολύ, και το πόσο γρήγορα θα προβεί κανείς σε αυτές τις αλλαγές. Σε αυτήν την εποχή και την κοινωνία που ζούμε όπου ο τρόπος ζωής μας και οι επιλογές που μας προσφέρονται είναι άκρως αθηρογόνες αυτό συνεπάγεται προσωπική (πεισματική συνήθως) εμπλοκή μας για την λήψη των βέλτιστων αποφάσεων. Ως εκ τούτου απαιτείται η συμμετοχή του ατόμου με αυτό που ονομάζουμε στο προσφερόμενο πρόγραμμα τα βήματα 3Ε, δηλ. με την αρχική ενημέρωση, την εις βάθος εκπαίδευση, και τέλος την πρακτική εφαρμογή των επιθυμητών αλλαγών. Τα τρία αυτά βήματα θα οδηγήσουν στην βελτίωση στον τρόπο ζωής, δηλ. στο 4ο Ε που είναι η δημιουργία μίας νέα υγιεινής έξεως με την ταυτόχρονη κατάργηση της παλαιάς ανθυγιεινής. Όταν αυτό γίνει επιτυχημένα μία φορά και για ένα χαρακτηριστικό το άτομο έχει πλέον μάθει πώς να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές από την αρχή μέχρι το τέλος και μπορεί να προβεί και σε άλλες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι η διαδικασία αυτή θα γίνεται όλο και ευκολότερη στα επόμενα στάδια (ceteris paribus). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά από μία αρχική επένδυση σε χρόνο και αφοσίωση οι καρποί των προσπαθειών μας θα έρχονται όλο και ευκολότερα.

Δ. Περισσότερη ενημέρωση για δοκιμή του προγράμματος

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε πιο λεπτομερώς για τον προσωπικό σας κίνδυνο ή αυτόν κάποιου ανθρώπου που νοιάζεστε και τις επιλογές που έχετε/έχει για την αποτελεσματικότερη μείωση αυτού μπορείτε να κλείσετε μία ενημερωτική συνάντηση για την αντιμετώπιση των αποριών και αμφιβολιών που μπορεί δικαιολογημένα να έχετε (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στην σχετική ενότητα).

© Kostis Tsarpalis 2014

Αφήστε μια απάντηση