Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ηλεκτροκαρδιογράφος ασύρματος
ηλεκτροκαρδιογράφημα
ένα φυσιολογικό ΗΚΓ

Ηλεκτροκαρδιογράφημα | Τι είναι

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ή αλλιώς καρδιογράφημα) είναι μία απλή, φθηνή εξέταση απαραίτητη σε κάθε ολοκληρωμένη καρδιολογική εκτίμηση καθώς μπορεί να μας δώσει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς. Δεν χρειάζεται καμμία ιδιαίτερη προετοιμασία και δεν απαιτεί περισσότερο από πέντε λεπτά.

Με απλά λόγια το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Συχνά είναι εντελώς φυσιολογικό, ενίοτε είναι ξεκάθαρα παθολογικό, και όπως συμβαίνει με κάθε εξέταση στην ιατρική μερικές φορές δείχνει απόκλιση από τον μέσο όρο χωρίς να μπορείς να το ονομάσεις παθολογικό με βεβαιότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο βαθμός απόκλισης από το “φυσιολογικό”, το ιστορικό και η κλινική εξέταση του ασθενούς, καθώς και η εμπειρία του ιατρού θα καθορίσουν τον τρόπο που θα αξιολογηθεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τις όποιες περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν.

© Kostis Tsarpalis

Αφήστε μια απάντηση