Αφύπνιση / Awakening

Αφύπνιση: εκεί όπου το άγχος, η αγάπη, και η (πραγματικά) Ολιστική Καρδιολογία συναντώνται Συχνά θεωρούμε το άγχος ως μία πολύ αφηρημένη κατάσταση. Αν και ξέρουμε ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία μας (πέραν του προφανούς ότι είναι ένα πολύ άσχημο συναίσθημα από μόνο του), εν τούτοις, λόγω του ότι το θεωρούμε διάχυτο στην ζωή μας, δεν

Call Now Button