Κωστής Τσαρπαλής > new england jurnal of medicine

Media/Industry guided screening: Blame it on the financial crisis, pass, and save your money (and your piece of mind)

Επειδή μαθαίνω ότι αύριο, 8 Μαρτίου, εορτάζεται η “σημαντικότατη” παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και επειδή ήδη έχω γίνει δέκτης επίκαιρων και ανιδιοτελών μηνυμάτων “κοινωνικής ευθύνης”, βλ. δωρεάν ψηλάφηση μαστού (δηλ. υπό φυσιολογικές συνθήκες πληρώνεται αυτή η “υπηρεσία”;), προσφορές μαστογραφίας (ψηφιακής όμως, ε;), κολποσκοπήσεων (και δώρο το βουρτσάκι λήψης δείγματος), κ.λπ., καλό είναι να έχουμε υπ’

Call Now Button