Ο ασθενής είναι βλαξ!

«Ο ασθενής είναι βλαξ» Το κεντρικό επιχείρημα στην Αμερική, εδώ και χρόνια, των εταιρειών τροφίμων για να μην αναγράφεται στην συσκευασία των προϊόντων τους η πληροφορία του αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιο στάδιο κατά την παρασκευή τους Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (GMOs), είναι ότι «το κοινό» δεν είναι ικανό να διαχειριστεί αυτήν την πληροφορία. Ζηλέψαμε κι