Κωστής Τσαρπαλής > φυσικά τρόφιμα

«Φυσικά» τρόφιμα

Το φυσικό τρόφιμο (πρέπει να) μάς είναι γνώριμο. Δεν χρειαζόμαστε ούτε λεξικά, ούτε τεράστια γραμματάκια σε συσκευασίες που να μας καθησυχάζουν για τα φυσικά ή οικολογικά συστατικά του προϊόντος. Δυστυχώς, όμως, οι όροι «φυσικός» και «οικολογικός» χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν, τόσο από τις επιχειρήσεις τροφίμων, όσο κι από το ευρύ κοινό, ενώ η έννοιά τους