Κωστής Τσαρπαλής > προεγχειρητικός έλεγχος

Newsletter 2 – Σεπτέμβριος 2014

Νέες οδηγίες για τον προεγχειρητικό έλεγχο Δημοσιεύτηκαν την 1η Αυγούστου οι νεότερες οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τον προεγχειρητικό έλεγχο και την περιεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε μη καρδιακά χειρουργεία, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες του 2009. Παράγοντες κινδύνου στην Ιατρική – Νέο άρθρο του Κωστή Τσαρπαλή Η έννοια του παράγοντα κινδύνου

Call Now Button