Κωστής Τσαρπαλής > Πανεπιστήμιο Cambridge

Ιατρική Τιμή

Η έννοια Ιατρός έχει πρωτίστως αναφορές ηθικές και δευτερευόντως επιστημονικές. Η δήλωση («Όρκος») που εκφώνησα και κατόπιν υπέγραψα κατά την αποφοίτησή μου από την Ιατρική Σχολή του Cambridge αποτελεί έναν σύγχρονο Όρκο του Ιπποκράτη, όπως τον τροποποίησε ένα Πανεπιστήμιο με περισσότερους Νομπελίστες στην Ιατρική και Φυσιολογία από κάθε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (μάλιστα και από πολλές