20210315_130338

Κλείστε τα δημόσια πάρκα και τις παιδικές χαρές, είπαν όσοι έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικούς τέτοιους χώρους.

Κλείστε τα δημόσια πάρκα και τις παιδικές χαρές, είπαν όσοι έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικούς τέτοιους χώρους.

Κλείστε τα δημόσια πάρκα και τις παιδικές χαρές, είπαν όσοι έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικούς τέτοιους χώρους.