στοιχεία επικοινωνίας ιατρείων

και πλέον και στην Παλλήνη, Αγίου Νικολάου 4 και Λ. Μαραθώνος