κτήριο ιατρείου

κτήριο ιατρείου

Αγίου Ιωάννου 16, Αγία Παρασκευή

κτήριο ιατρείου