Αρτηριακή Υπέρταση

Υπέρταση | Λίγα λόγια

Ο επιπολασμός της αρτηριακής υπερτάσης (ΑΥ) αυξάνει με την ηλικία στο βαθμό που στις ηλικίες 60-69 ετών κυμαίνεται στο 50% και στις ηλικίες ≥70 στο 75%. Η αύξηση που παρατηρείται με το χρόνο στην αρτηριακή πίεση (ΑΠ) σε όλα τα άτομα είναι τέτοια που η αθροιστική επίπτωση της ΑΥ σε άτομα, άνδρες και γυναίκες, με φυσιολογική ΑΠ στα 55 με 65 έτη φτάνει το 90% στην ηλικία των 80-85 ετών.

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η υπέρταση παρουσιάζει μία ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τις καρδιαγγειακές νόσους. Αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα και για όλες τις ηλικίες. Στις ηλικίες έως 50 ετών, η διαστολική ΑΠ είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγων για ΚΑΝ, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες η συστολική ΑΠ γίνεται σημαντικότερη. Για κάθε αύξηση 20mm Hg στη συστολική ή/και 10mm Hg στην διαστολική ΑΠ παρατηρείται διπλασιασμός της θνησιμότητος από ΚΑΝ, και αυτό ισχύει ήδη από τα θεωρούμενα ως φυσιολογικά επίπεδα (στα κατώτερα όρια έχουν μελετηθεί τιμές μέχρι 115mm Hg συστολική και 75mm Hg διαστολική πίεση). Αντίστοιχα, μείωση της ΑΠ συνοδεύεται από μειωμένο κίνδυνο για ΚΑΝ, ακόμη και σε ηλικιωμένα άτομα με μεμονωμένη συστολική υπέρταση. , Ενδεικτικά, έχει αναφερθεί μείωση των εγγεφαλικών επεισοδίων κατά 35%-40%, των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου κατά 20%-25%, και της καρδιακής ανεπάρκειας κατά 50%. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο μειωμένος αυτός κίνδυνος παραμένει πάντα υψηλότερος από αυτόν των ατόμων με εξ αρχής φυσιολογική πίεση.

© Κωστής Τσαρπαλής 2014

 

Αφήστε μια απάντηση