Beans & Greens I

beans and greens
beans and greens

Εάν έπρεπε να περιγράψω με δύο λέξεις την βέλτιστη διατροφή για την καρδιαγγειακή υγεία, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και θεραπείας/υποστροφής, τότε θα έλεγα:

ΟΣΠΡΙΑ και ΠΡΑΣΙΝΑ

όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες
—————————————————————–
If I had to condense in two words the essence of the optimum diet for cardiovascular health, both in terms of prevention and reversal, these would be it:

BEANS and GREENS

everything else is just fine tuning

© Kostis Tsarpalis, February 2016

Αφήστε μια απάντηση

Call Now Button
Send this to a friend